Werken in de revalidatiezorg bij Magentazorg

Werken in de revalidatiezorg bij Magentazorg

7 februari 2022

Werken in de revalidatiezorg, dat betekent werken in een dynamische en innovatieve omgeving. Zeker als je het aan Paula Morssink vraagt, zelf coördinerend verpleegkundige bij Magentazorg en gespecialiseerd in neurologie en met name CVA (Cerebro Vasculair Accident). In ‘gewoon’ Nederlands betekent dit dat zij zich bezighoudt met alles wat met het hoofd en de hersenen te maken heeft. “Je komt bijvoorbeeld na een beroerte of een hersentrauma op deze neurologische afdeling terecht,” licht Paula toe. “Het hersteltraject is lastig vooraf te voorspellen. Iedereen komt met individuele uitdagingen binnen en dat maakt de zorg heel divers.”

Goede samenwerking
In zo’n traject worden veel behandelaren betrokken, van ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten tot psychologen. “We werken interdisciplinair, dat betekent dat iedereen echt onderdeel is van het zorgteam,” vertelt Paula enthousiast. “We overleggen veel en drinken samen onze kop koffie. Daarnaast hebben we een actieve samenwerking met onze zorg aan huis collega’s. Zo zorgen we voor een warme overdracht als iemand naar huis gaat en voorkomen we dat daar een gat ontstaat.”

Als iemand naar huis mag, betekent dit vaak nog niet dat iemand helemaal beter is. Het revalidatietraject kan veel tijd in beslag nemen en helaas komt de ‘oude ik’ niet altijd terug. “Cliënten zitten bij ons nog volledig in de verwerkingsfase”, deelt Paula. “Ze gaan er vaak vanuit dat ze lopend de deur weer uitgaan, maar dat is niet altijd zo. Wij proberen ze daar zo goed mogelijk in te ondersteunen. De mooiste momenten vind ik als iemand binnenkomt waarbij je niet zeker weet of het gaat lukken. Het is nog altijd een kippenvelmoment als je diegene dan toch – dankzij de hulp van alle collega’s – door de gangen ziet lopen.”

Innovatie
Om cliënten nog beter te helpen, staat de zorg niet stil. De technologie wordt steeds uitgebreider, en dat merkt ook Paula op de afdeling: “medicatie wordt nu bijvoorbeeld digitaal afgetekend en de vitale functies van de cliënt worden direct in het dossier geregistreerd. Ook hebben we een televisie waar de cliënt met spelletjes het geheugen of de arm-handfunctie kan trainen.” In het nieuwe Revalidatiecentrum Magentazorg dat momenteel gebouwd wordt en medio 2022 in gebruik zal worden genomen, gaat dit nog een stapje verder. De nieuwbouw wordt uitgerust met allerlei moderne e-health technieken, denk aan smart televisies, virtueel fietsen en magnetische revalidatieborden. Veel van deze toepassingen worden nu al volop gebruikt en getest, zodat ze straks direct ingezet kunnen worden. 

“Die innovaties kunnen echt het verschil maken en zijn met alle ontwikkelingen hoognodig”, licht Paula toe. “De revalidatiezorg in heel Nederland staat namelijk niet stil. Mensen liggen tegenwoordig korter in het ziekenhuis”, licht Paula toe. “Ze komen dus eerder bij ons op de afdeling, ook als de acute fase nog niet helemaal is afgerond. Dit brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Bij Magentazorg staan we daarom altijd open voor eigen ideeën en inbreng, zo maak je echt impact.”

Heb je een vraag?

We helpen je graag! We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.