REC-status voor Magentazorg: ‘Er valt zoveel te ontdekken’

REC-status voor Magentazorg: ‘Er valt zoveel te ontdekken’

23 januari 2023

’Ga in gesprek met de mens achter de diagnose’, dat is het advies dat Magentazorg wil meegeven aan alle instellingen die Korsakov-zorg bieden. Het is niet alleen een advies, het is ook de drijfveer van Magentazorg die sinds 1 januari 2023 de REC-status heeft. ‘We kunnen nu meer doen om goede Korsakov-zorg uit te dragen in de regio.’

In een interview met het Korsakov Kenniscentrum vertellen zorgmanager Lise Winder, GZ-psycholoog Elizabeth Wansink en coördinator Korsakov Krista van ‘t Veer hoe Magentazorg de REC-status heeft behaald, en wat zij ervan verwachten. ‘Het zaadje om dit traject te starten werd zo’n vier jaar geleden geplant’, vertelt Krista. ‘Maar sinds de komst van Lise zo’n 1,5 jaar geleden hebben we het serieus aangepakt.’

Cliëntparticipatie
Grote veranderingen waren niet nodig om de REC-status te behalen. Elizabeth: ‘We hadden bijvoorbeeld de cliëntparticipatie al goed geregeld, maar deze is nu aangescherpt en afspraken zijn op papier gezet. De Bewonersraad en Huiskameroverleggen krijgen meer aandacht. En het welzijn van de bewoners wordt nog beter afgestemd op hun behoeftes. Zo hadden we bijvoorbeeld al een moestuin, maar voor een bewoonster zijn we in de regio op zoek naar een plek voor het échte werk.’ Krista geeft een ander voorbeeld: ‘Een aantal bewoners hebben een kat waar ze zelf voor zorgen.’

Mens achter de diagnose
Zo’n 65 medewerkers van Magentazorg leveren dagelijks zorg aan 43 Korsakov-bewoners in De Heamstede in het Noord-Hollandse Bergen (NH) en omstreken. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is ‘shared decision making’: het samen met de bewoner komen tot de best passende zorg. En dat levert heel veel op. ‘Onze gouden regel is in feite dat je in gesprek moet gaan met de mens achter de diagnose’, legt Elizabeth uit. ‘Dat levert heel veel op, omdat je mensen dan ook echt serieus neemt.’ Volgens Krista blijft de Korsakov-zorg niet beperkt tot de bewoners. ‘We besteden ook veel tijd aan het herstellen van de familieband. Daarbij focussen we op het laten zien aan familie hoe iemand nú is, hoe iemand in positieve zin veranderd is. Ook organiseren we veel activiteiten zodat onze bewoners tijd kunnen doorbrengen met familie. Een jaarlijkse barbecue, themabijeenkomsten, uitjes.’

Regierol
Krista, Elizabeth en Lise hopen dat Magentazorg met hun REC-status meer kan doen om goede Korsakov-zorg uit te dragen in de regio. ‘Korsakov-zorg is nooit saai’, vertelt Krista. ‘Het is ontzettend uitdagend, er is geen blauwdruk voor en dus moet je erg creatief zijn. Dat houdt je scherp. Er valt nog zoveel te ontdekken voor iedereen die goede Korsakov-zorg wil bieden.’ Lise vult aan: ‘Met onze REC-status kunnen we beter verantwoordelijkheid nemen om te laten zien wat er dan precies te ontdekken valt. We organiseren daarom bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten voor instellingen in de regio om casuïstiek te bespreken, en kennis en ervaring uit te wisselen. We hopen met deze regierol en consultfunctie de lijntjes korter te maken zodat we mensen sneller op een goede plek hebben, snel met elkaar kunnen schakelen en elkaar kunnen helpen om de Korsakov-zorg in de regio verder te verbeteren.’

Andere kijk
De grootste uitdaging was het overtuigen van het eigen personeel van het belang van een REC-status. Lise: ‘Dit zal herkenbaar zijn voor alle zorgmedewerkers, maar iedereen is zo ontzettend bescheiden. De vraag leefde of de zorg echt wel goed genoeg was. Door dit traject hebben we een andere kijk gekregen op ons werk. We hebben meer vertrouwen gekregen in ons eigen kunnen. Het is best bijzonder wat we doen en daar mogen we ook trots op zijn!’

korsakovkenniscentrum.nl

Heb je een vraag?

We helpen je graag! We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.