Bronzen certificaat stichting Milieu Platform Zorgsector (MPZ) voor alle locaties

Bronzen certificaat stichting Milieu Platform Zorgsector (MPZ) voor alle locaties

13 juli 2023

Alle locaties van Magentazorg hebben in juni 2023 het bronzen certificaat van Milieu Platform Zorgsector (MPZ) behaald. Hiermee voldoen de locaties aantoonbaar aan de eisen van het bronzen niveau van het certificatieschema Milieuthermometer Zorg. Het geeft aan dat er bij alle locaties sprake is van CO2-reductie, bevordering van circulair werken, terugdringing van medicijnresten in afvalwater, en creatie van een leefomgeving die de gezondheid van eenieder bevordert.

Milieuthermometer Zorg
In 2018 is Magentazorg een samenwerking aangegaan met Milieu Platform Zorgsector (MPZ) met als doel het verduurzamen van de zorgsector. MPZ werkt aan kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van onder meer duurzaam beleid, milieuzorg, en praktische thema’s als preventie van water, energie, afval, duurzaam inkopen en circulaire grondstoffen. MPZ heeft de Milieuthermometer Zorg ontwikkeld om de zorgsector te helpen verduurzamen en toetst jaarlijks bij zorginstellingen de bovengenoemde zaken op implementatie.

12 locaties brons
Sinds de aansluiting bij MPZ is Magentazorg gecertificeerd op het bronzen niveau voor de locatie Zuyder Waert in Heerhugowaard. De ambitie is destijds uitgesproken om de Milieuthermometer Zorg voor alle locaties in te richten en voor alle locaties het bronzen certificaat te behalen. Dit jaar is opgegaan voor alle locaties en met een positief resultaat als gevolg. “We zijn super trots op dit kwaliteitskeurmerk dat laat zien dat we systematisch, diep verankerd duurzaam handelen.” aldus Jerry Groenewegen, manager facilitair en huisvesting bij Magentazorg.

Ambitie
Nu het bronzen niveau gehaald is, zal worden gekeken naar de mogelijkheden om het zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg te behalen. De eerste stappen hiervoor richten zich vooral op het verduurzamen van het inkoopbeleid.

Heb je een vraag?

We helpen je graag! We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.